lesdata

 

Aan de linker kant van de pagina vindt u de lesdata per vereniging.

Lesregelement

Onderstaande het lesregelement van Future Tennis.

1: Een les duur 60 of 90 minuten.
2: Om deel te nemen aan de tennislessen is het lidmaatschap van de desbetreffende club verplicht. (tenzij er sprake is van proeflessen)
3: Er is geen tennisles gedurende de basisschool vakanties te weten: herfst, zomer, voorjaars en kerstvakantie. Ook op officiële feestdagen wordt er niet gelest.
4: Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van lesgeld, wel kan in overleg de mogelijkheid worden geboden de gemiste lessen op een later tijdstip geheel of gedeeltelijk in te halen.
5: De tennisschool deelt de lessen in.
6: Na inschrijving dient U ten alle tijden het lesgeld te voldoen.
7: Tennisschool Future Tennis stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.
8: In alle zaken waarin dit lesregelement niet voorziet beslist tennisschool Future Tennis waarbij gestreefd wordt naar een aanvaadbare oplossing voor alle partijen.
9. Bij het uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald:


*Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald.
*Voor het zomerseizoen: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor de rekening van de leerling, de tweede wordt ingehaald, de derde les weer voor rekening van de leerling enz
*De leerling kan de lessen niet overdragen aan derden.